lehtimäen vanha pappila fagerkulla ry

Syyskuun lopulla vuonna 2020 pidettiin perustamiskokous, jossa laadittiin yhdistyksen perustamiskirja sekä säännöt. Saman vuoden joulukuussa Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi hakemuksen ja näin Lehtimäen vanha pappila Fagerkulla ry oli perustettu.

 

Miksi olemme olemassa eli mitkä ovat yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet?

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea niin aatteellisesti kuin taloudellisestikin Fagerkullafest-yhteisön toimintaa. Toiminnalla halutaan vaalia ja rikastuttaa yhteisöllistä kyläkulttuuria, ihmisten välistä yhteistyötä ja viihtyvyyttä. Samalla tuetaan alueen kulttuurihistoriallisen perinnön, rakennusten ja maiseman säilymistä Fagerkullan vanhan pappilan alueella.

Yhdistys haluaa tukea ja vahvistaa eri ikäisten luovien lahjojen käyttöä sekä tarjota osallistumismahdollisuuksia niin lehtimäkeläisille kuin alueen ympäristökuntien asukkaille. Yhdistys haluaa myös tarjota sosiaalisesti eristäytyneessä asemassa oleville turvallisen ja luotettavan yhteisön, jossa pyritään tukemaan heidän identiteettiään ja osallisuuttaan yhteisöön.

 

Kuinka yhdistys toimii?

Yhdistyksellä on hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti ja sen valitsee syyskokous aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokouksiin voi osallistua myös muut kuin yhdistyksen varsinaiset jäsenet, mutta päätösvalta on yksin hallituksella. Lisäksi yhdistyksen sääntömääräiset eli varsinaiset kokoukset järjestetään keväisin ja syksyisin.

Vuosittain laaditaan toimintasuunnitelma toiminnan toteuttamisen tueksi. Yhdistys ei tavoittele toiminnallaan voittoa ja jäseniltä kannettavilla jäsenmaksuilla katetaan toiminnasta aiheutuvia kuluja. Yhdistys suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joista saatavilla varoilla kustannetaan vuosittainen Fagerkullafest-tapahtuma. Yhdistys voi myös hakea erilaisia avustuksia ja toteuttaa kehittämishankkeita toimintansa tueksi. Myös erilaisia lahjoituksia otetaan vastaan.

 

LEHTIMÄEN VANHA PAPPILA FAGERKULLA RY:N hallitus 2024

 

Satu Hauta-aho, puheenjohtaja         0400 796974

Elina Järvinen, sihteeri                          044 330 4038

Marko Isolehto                                       0400 760 497

Marianne Mäkiniemi

Eine Hanhisalo

Mervi Viuhko

Sanna Joensuu

Ville Joensuu                                        

Hallituksen varajäsenet                         Henri Järvinen

 

 

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
YHDISTYKSEN JÄSENREKISTERISELOSTE (TIETOSUOJASELOSTE)