Fagerkullan lavalla luovaksi -hanke

 

Fagerkullan lavalla luovaksi – hankkeessa halutaan antaa uusia mahdollisuuksia maaseudulla asuville ihmisille toteuttaa itseään ja käyttää lahjojaan, luovaa suuntautumistaan. Tavoitteena on tuottaa uutta kulttuuria, jossa eri taidemuodoista kiinnostuneet ihmiset rohkaistuvat käyttämään omia lahjojaan ja verkostoituvat keskenään.

 

Fagerkullalava

Investointihankkeella laajennetaan ja uudistetaan Fagerkullalava nykyaikaiset vaatimukset täyttäväksi. Tapahtumien toteuttamisen helpottamiseksi lava myös katetaan ja yleisöalueena toimivaa rinnettä porrastetaan ja muokataan istuimille tasaisemmaksi alustaksi. Fagerkullalavan rakentaminen toteutetaan vuonna 2021 ja se tukee yhdistyksen toimintaa jatkossakin eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

 

Fagerkullamalli

Kehittämishankkeella suunnitellaan Fagerkulla-toimintamalli. Mallia hyödynnetään vuosittain eri taidemuotoa toteuttavan Fagerkullaleirin toteuttamissa. Tällaisia leirejä ovat esimerkiksi musiikki, tanssi ja kirjoittaminen. Kohderyhmänä ovat ns. tavalliset ihmiset, joilla on halua kokeilla uutta tai jotka omaavat jonkin tasoisen osaamisen, mutta eivät kuulu mihinkään harrasteryhmään. Leirien kautta annetaan mahdollisuus tutustua eri taidemuotoihin ja kokeilla niitä sekä mahdollistaa uusien kontaktien syntyminen.

Fagerkullamalliin sisällytetään mm. ammattitaistoisten ohjaajien hankinta, asialliset puitteet ja välineet, opettajien ja leiriläisten vuorovaikutteisuus, luovuuden vahvistaminen, rahoituksen suunnittelu, markkinointi ja verkostoituminen. Lisäksi mallissa huomioidaan leirin jälkeen tapahtuva toiminta, esim. Artistitreffit ja Artistipankki.

 

Fagerkullan Bändileiri 

Ensimmäisenä fagerkullaleirinä toteutetaan Bändileiri vuonna 2022. Kohderyhmänä ovat soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneet alueen asukkaat (aikuisväestö). Leirien aikana tarjotaan mahdollisuus osallistujien oman osaamisen lisäämiseen ja keskinäiseen verkostoitumiseen. Fagerkulla-toimintamallia muokataan leiriltä saatavista kokemuksista ja palautteista. Tavoitteena on saada leirille 20 osallistujaa.

Leirin kesto on 4 vrk (3 yötä). Lisätietoja leiristä ilmoitetaan myöhemmin.

 

Hanketta rahoittaa Leader AISAPARI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Hankeaika on 1.5.2021-31.12.2022.