Fagerkullan lavalla luovaksi -hanke

 

Fagerkullan lavalla luovaksi – hankkeessa halutaan antaa uusia mahdollisuuksia maaseudulla asuville ihmisille toteuttaa itseään ja käyttää lahjojaan, luovaa suuntautumistaan. Tavoitteena on tuottaa uutta kulttuuria, jossa eri taidemuodoista kiinnostuneet ihmiset rohkaistuvat käyttämään omia lahjojaan ja verkostoituvat keskenään.

 

Fagerkullalava

Investointihankkeella laajennettiin ja uudistettiin Fagerkullalava nykyaikaiset vaatimukset täyttäväksi. Tapahtumien toteuttamisen helpottamiseksi lava myös katettiin ja yleisöaluetta parannettiin asiakasystävällisemmäksi. Fagerkullalavan rakentaminen toteutettiin  pääosiin vuonna 2021 ja viimeisteltiin vuonna 2022. Lava tukee yhdistyksen toimintaa jatkossa eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Hanketta rahoitti Leader AISAPARI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Hankeaika on 1.5.2021-31.12.2022.